about me

Som študent na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA). Študujem tu odbor elektronika. Už dlhé roky sa zaoberám počítačmi, vývojom programov a algoritmov a teraz začínam zdokonaľovať svoje vedomosti aj v oblasti elektrotechniky, wireless zariadení a mikropočítačov PIC, s ktorými by som chcel v budúcnosti viacej pracovať. Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je Gymnázium v Seredi. V Seredi taktiež bývam, presnú adresu, email aj telefón nájdete v kontakte. Čo sa týka jazykov, ovládam Angličtinu aktívne, Nemčinu pasívne. A čo ja viem čo by vás ešte mohlo zaujímať... Akurát že si hladám prácu na úrovni mojich vedomostí ako nenáročnú brigádu popri štúdiu.


Gabriel (obeduje vyprážaný syr)

 ...dobrú chuť ! (fotil: sergej)

A takto nejak vypadám, keď ma vyrušíte pri pochutnávaní si na vyprážanom syre v našej internátnej jedálni.